Heading

Eenvoudige Gronden

Heading

Een grond is min of meer een open stuk in het kantwerk dat wordt gebruikt om het kantwerk op te vullen tussen dichtere motieven, zoals bijvoorbeeld ruiten. Dit zijn simpele gronden, ze lijken op een net. Iedere slag bevat een speld. Voor moeilijker gronden, zie andere gronden.
Grond in netslag
Grond in dubbele netslag
Grond in tuleslag


Grond in netslag

Torchon ground

De Torchon grond begint met gedraaide paren van klosjes, mits u de gesloten methode gebruikt, wat bij deze cursus het geval is. U zult bij een zeker punt op uw prikking twee paren van klosjes tezamen zien komen. Ik heb de paren een verschillende kleur gegeven zodat u kunt zien wat er aan de hand is, maar meestal hebben de draden eenzelfde kleur. U maakt met een paar klosjes een netslag, dan zet u een speld neer en maakt vervolgens weer een netslag. De slag, die nu is Torchon groundgemaakt, wordt de stropslag genoemd. De speld wordt ingesloten. Het diagram toont een deel uit de grond bestaande uit zes spelden. U hoeft niet na iedere slag de draden steeds aan te trekken. Voordat aan een gecompliceerder deel van het patroon wordt begonnen is een klein tikje, meestal al genoeg. Laat de spelden staan, trek deze er niet uit!
 Torchon ground pattern

De prikking voor een Torchon grond is het rooster van de Torchon, met de gaten in een ruitvormig patroon. Deze prikking kan ook worden gebruikt bij de Grond in Brusselse slag. U hoeft alleen te weten, welke grond u heeft gekozen voor een zeker patroon!

Zie het eerste Ruit ontwerp voor een voorbeeld van de Torchon grond. 


Grond in dubbele netslag

Double Torchon ground Double Torchon groundDe Brusselse grond wordt verkregen door een dubbele netslag te maken voor de speld en vervolgens een en een dubbele netslag te maken na de speld. Dit betekent dat er  twee maal zoveel slagen moeten worden gemaakt. U kunt zien dat de draden in het kant volgens een
zig-zag manier gaan lopen, anders dan de diagonalen die ontstaan bij grond in de netslag.

Het Simpele patroon gebruikt de grond in dubbele netslag.


Grond in tuleslag (Bucks point grond)

Bucks Point ground Een tule grond bestaat uit een netslag per paar klosjes en daarna een speld. De speld blijft onbedekt, dus geen slag direct na de speld. Ieder paar van klosjes wordt vervolgens nog een keer Bucks Point ground gedraaid. Het diagram aan de rechterkant toont u paren van klosjes, met ieder een andere kleur. U kunt nu zien, hoe de paren veranderen na elke ieder speld! Bij een tule prikking liggen de horizontale lijnen van speldenpunten dichter bij elkaar, dan bij de Torchon.  Het zorgt ervoor dat de grond en duidelijk ruitvormig motief krijgt. De tule grond geeft een aantrekkelijk  hexagonaal motief, in plaats van de gedraaide vierkanten bij de grond van de netslag. Bucks Point net pattern

De prikking gebruikt het rooster voor de tule grond. Dat is een patroon van ruiten. De hoogte van een ruit is kleiner dan de breedte van de ruit.

De Waaier met linnenslag gebruikt de tule grond.


Terug naar Index

© Jo Edkins 2002