Heading

Buitenranden

Heading

Fan headside Ieder stuk kant heeft twee randen. Natuurlijk een begin en een eind, maar dit zijn meestal niet de delen, die bij het ontwerp behoren. Wanneer u werkt met kant, dan heeft u het kant zo voor u liggen dat het een linker- en een rechterrand heeft. De kaarsrechte rand is binnenrand. De golvende rand is de buitenrand.

In Engeland wordt de buitenrand meestal aan de linkerkant gehouden. (Hier is geen speciale reden voor en bij Europees kant zit de buitenrand meestal aan de rechterkant.) Deze rand van het kant is het meest zichtbare, en zoals gebruikelijk heeft het een aantrekkelijke vorm, elke vaak golvend karakter heeft.

Waaier in linnenslag
Paddepoot
Waaier met nerf
 Vlecht rand
Kroontjes
Malteser buitenrand


Fan headside

Waaier in linnenslag

Fan headside pattern

De waaier in linnenslag wordt gemaakt in de linnenslag. Het is gelijk aan de ruit (koekje), behalve dan dat u, van rechts draden oppakt en deze weer aan rechts verliest. De linkerkant, dit is de rand van het kant zelf, en is licht golvend daar waar de spelden worden neergezet. Daar waar de spelden worden neergezet zijn geen punten van het normale Torchon rooster, maar zij worden geplaatst op een
kromme (zie de prikking aan de rechterkant). De draad rond de speld, aan de linkerkant, wordt twee keer gedraaid.  Ik heb dit gedaan voor het decoratieve effect van de werkelijke rand aan het kant. U kunt ook meerdere draaien geven, als u dat mooi vindt. De waaier kan worden gebruikt in Torchon (zoals in het linker diagram) en in tule  (zie de foto er boven), welke andere verhoudingen heeft.

Er zijn verschillende type waaiers. U kunt de lopers draaien net voor de buitenste passieve paren. U kunt een waaier maken met de netslag. Of u kunt, wanneer u voor de helft door de waaier bent, ieder passief paar draaien. Fans headside


Twisted headside pattern

Paddepoot

Part twisted headsideAls u eenmaal met de kruisen van draden bent begonnen dan kunt u meer ingewikkelde ontwerpen maken. De linker buitenrand wordt gebruikt voor vele golvende kant patronen.  Bij deze paddepoot doorloopt de loper steeds eenzelfde aantal klosjes, in plaats van een veranderd aantal, zoals dit bij de waaier in linnenslag het geval is. De plaats van de spelden geven de vorm aan de paddepoot. 

Part twisted headside patternZie rechts de prikkiing voor de paddepoot met een kleine stukje van de grond er omheen. De spelden aan de rechterkant staan erg dicht op elkaar. Het patroon wordt behoorlijk open aan de linkerkant, aan het uiteinde van het kant.  Om een stevige rand te verkrijgen,  wordt niet alleen de  linnenslag  gebruikt, zoals bij de andere paren, maar doet men de  dubbele netslag bij het randpaar. De loper wordt ook gedraaid  voordat deze de slag met het randpaar maakt. De hoeveelheid draaien mag u zelf bepalen, dit hangt onder andere af van de grootte van het patroon, maar ook van dikte van de draad en uw persoonlijke voorkeur wat betreft de stevigheid van de buitenrand. Hier heb ik dubbele draai gedaan om aan de buitenrand een zekere stevigheid te geven. Dit geeft smalle openingen aan de rechterrand, het geeft het uiteindelijke resultaat een meer "kantachtig" uiterlijk.
 

Het maken van al deze draaien, betekent niet dat u de draden vaker aan moet trekken. Uit ervaring zult u leren hoe vaak u uw draden moet aantrekken, misschien door wel eens een stukje kant te maken met ongewilde lussen erin!


Twisted headside pattern

Waaier met nerf

Twisted headside De buitenramd aan de linkerkant wordt gebruikt bij de Zig-zag patronen.

De draad van de loper heeft een rode kleur in deze waaier. De loper wordt door de passieve draden heen gewerkt met  een dubbele netslag. Er zijn extra draaien nodig tussen de twee helften van de waaier om de waaier netjes in orde te houden. Er zijn niet zoveel spelden nodig (zie de prikking aan de rechterkant), in ieder geval aan het einde van iedere zig-zag van de loper. De  loper van een waaier wordt het uiteinde van de andere waaier en andersom.  Het draden van dit kant dient u netjes aan te trekken tijdens het maken ervan.


Plaited headside

Vlecht rand

Dit is een simpele, maar afdoende buitemrand, welke wordt gebruikt bij een vierkant kleedje. Het heeft 4 paren van klosjes nodig, verdeelt over twee groepen. Iedere groep wordt gevlecht tussen de spelden. De twee groepen kruisen elkaar door middel van een verticale vierparige verbinding. De twee paren van de buitenste groep, de buitenrand, gaan ieder over de buitenste speld. De binnenste groep worden verbonden met de rest van het kantwerk door middel van een linnenslag, een speld en weer een linnenslag. Zie de prinkking aan de recherkant.

Wanneer u gebruik maakt van de vlechten, maak dan niet teveel slagen tussen de spelden. Anders worden de vlechten te lang en dit geeft een flodderig resultaat. Te weinig slagen dan ziet u de individuele draden, dit kan weer te strak zijn. Het juiste aantal hangt af van de dikte van het katoen en de grootte van het patroon. Heeft u het juiste aantal gevonden, onthoudt dit aantal en gebruik dit aantal voor het hele patroon. Het is verrassend, hoe een consequent gebruik van zo'n aantal slagen, een erg overtuigend resultaat geeft!
Plaited headside photo

Plaited headside prickingCrown headside

Kroontjes

Dit patroon wordt gebruikt aan de bovenkant van deze web-pagina. De foto aan de linkerkant laat de kroontjes zien, verbonden aan een gedraaide zelfkant. Er zijn 6 paar klosjes nodig verdeeld in drie groepen. Bij iedere groep wordt er gevlecht tussen de spelden.  Wanneer twee groepen elkaar kruisen gebruikt u een 4-parige verbinding. De voetjes worden vastgelegd door middel van de spelden van de  picots. Er zijn weinig spelden, alleen daar waar de buitenrand tegen de rest van het kant aanligt. Op het plaatje  kunt u zien, dat  de draden bij deze spelden keren en weer terug het patroon ingaan. 
Plaited headside pricking


Maltese headside

Malteser buitenrand

Deze rand wordt gebruikt in het Vierkant kleedje en in het originele  Malteser kleedje. De buitenrand bestaat uit 2 paren van klosjes, die worden gevlecht. Alle andere slagen zijn de  dubbele netslag en een draai, met extra draaien daar waar dit nodig is. Er zijn twee passieven, en de lopers werken zich daar doorheen van de rand naar de rest van het kantwerk en terug. De zig-zag rand wordt op zijn plaats gehouden door middel van spelden.

De prikking aan de rechterkant toont niet de passieven, maar enkel de lopers.

Maltese headside photo

Maltese headside pricking


Terug naar Index

© Jo Edkins 2002