Heading

Kant Maken

Heading

Patroon voorbereiden
Klossen opwinden
Opzetten van het kant
Kantklossen
Afhechten van het kant

Patroon voorbereiden

Kant wordt gedaan aan de hand van een patroon, dit laat zien waar de spelden moeten worden neergezet. U  kunt een aantal simpele patronen vinden op deze  website. Er zijn boeken en kantklos tijdschrijften met patronen en u kunt natuurlijk ook uw eigen patronen ontwerpen! Mocht u willen starten met een erg simpel patroon, probeer dan deze.

Pricking a patternOp de plaats, waar de spelden komen te staan, moet u eerst gaatjes prikken. U zult misschien denken dat dit ook tijdens het kantklossen kunt doen, maar het is dan soms moeilijk om te zien waar de speld preciesw moet komen te staan. Het is veel gemakkelijker en veel nauwkeuriger om de gaatjes eerst te prikken. Tijdens het kantklossen, kunt u dan met de speld 'voelen' waar deze moet komen te staan. Ik druk mijn patronen af met behulp van de computer en dan prik ik de patronen direct, maar sommige mensen prikken door het patroon in een stuk karton, de prikking. U kunt een speciale prikpen hiervoor kopen, maar ook een naald of een speld gebruiken. Pas op dat u niets beschadigd. Prik het patroon op iets stevigs, bijvoorbeeld een prikmatje of uw kantkloskussen. Als u uw papier omdraait, kunt u kijken of u gaatjes heeft gemist. Wanneer dat alles is gedaan, kunt u het patroon vastprikken op uw kantkloskussen met een speld in iedere hoek (of meerdere, als dat noodzakelijk is). Druk deze spelden helemaal naar beneden, zodat ze niet in de weg komen te staan.


Klossen opwinden

Start winding a bobbin
Winding a bobbin
Make a loop
Looping over bobbin
Wound bobbin

De klosjes worden in paren gewonden. Neem het uiteinde van uw draad en windt dit  rond het inspringende gedeelte aan het eind van uw klosje. U moet zelf beslissen hoeveel draad u nodig denkt te hebben. Voor een klein patroon, zal de lengte van uw uitgestrekte arm voldoende zijn, het uiteinde van uw uitgestrekte hand tot uw neus.  Na het afmeten, de draad niet doorknippen! Windt het afgemeten stuk draad rond uw klosje, terwijl de draad van de spoel komt. Wanneer dat gedeelte rond het klosje is gewonden, maakt u een lus, u draait de lus en schuift deze over de inkeping bovenaan  het klosje, zodat u  een glijdende gedraaide lus verkrijgt.

Meet nu eenzelfde hoeveelheid draad af van het spoeltje, dit gedeelte mag u het wel doorknippen. Windt het andere uiteinde rond een klosje en windt het op eenzelfde manier rond het klosje. Zo verkrijgt u een stuk draad met aan beide uiteinden een klosje. Steek een speld in het kantkloskussen bij het begin van uw patroon. Rond de speld, laat u het paar klosjes netjes naar beneden hangen op uw kantkloskussen. U kun ongeveer 5 cm draad vrijlaten tussen de speld en de  klosjes. Doe dit ook voor alle overige klosjes.  Laat het kussen alstublieft niet vallen op dit punt.

Second bobbin
Second bobbin
Hung bobbins


Start lace diagonally

Opzetten van het kant

Het is verstandig om eerst te bedenken waar u wilt starten met uw kant. Torchon heeft een rooster bestaande uit diagonalen. Wanneer er schuin over het patroon een diagonaal loopt met gaatjes dan is het handig om van hieruit uw patroon op te zetten. Bij ieder gaatje wordt er een paar van klosjes gehangen.  Er is een paar extra nodig aan het uiteinde of het draaien (misschien wel een meer bij de linnen zelfkant). U kunt dit paar hangen rond de speld op de rand, of u plaatst een extra speld aan de rechterkant, waar u het klosje dan zolang bewaart. Er is ook een extra paar nodig om langs de diagonalen van het rooster te lopen. Dit paar kan aan de bovenkant van de diagonaal worden gehangen.
Start lace stright

Een andere, nettere manier om te starten is een lijn te tekenen dwars over uw patroon, voordat u start. U heeft dan twee paar klosjes per speld nodig (dit betekent dus 4 klosjes). En er is ook een paar extra nodig bij het einde, zoals hiervoor beschreven. Loop met een paar langs alle klosjes, dat wil zeggen met linnenslag of met een linnenslag en een draai. U moet ook weer terug lopen om te terug te komen op de juiste plaats.  Maak nu de Torchon grond tot de plaats waar het patroon start. Dit betekent dat u het patroon niet hoeft te starten in het midden van een  ruit of een spin.

Het is een goed idee om te starten met de klossen, zodra u ze heeft opgehangen, Als u eenmaal een slag heeft gemaakt met de draden en u stoot tegen uw kantkloskussen of het valt om, dan is het makkelijker om de klosjes terug te hangen op hun juiste plek (overigens wel met een goede verlichting en heel veel geduld - het is weleens mij gelukt!) Maar goed, mocht u ze netjes rond de spelden hangen en stoten tegen uw kantkloskussen dan heeft u een verschrikkelijke warboel!


Kantklossen

Kant is opgebouwd uit vele slagen. Elke slag is eigenlijk een  linnenslag of een halve slag, bij alle twee heeft u vier klosjes nodig, of een draai, en hierbij heeft u slechts twee klosjes nodig. Voordat u een slag maakt, eerst kijken welke klosjes u gaat gebruiken. Als u een slag maakt, dan worden de klosjes over elkaar heen gelegd, zoals wordt uitgelegd op de  slagen webpagina. U dient de andere klosjes te veschuiven om ruimte te maken voor deze handeling. De draden volgen de klosjes. Als de slag is gemaakt en hij is nog niet aangetrokken dan lijkt het een warboel, maar maakt u zich daar geen zorgen over.The Lacemaker (1669-70) by Vermeer

Zo nu en dan is het nodig om een speld neer te zetten. Ga na tussen welke klosjes de speld moet komen te staan. Verplaats de speld voorzichtig tussen de draden, ben er zeker van dat u geen plaats mist. Wanneer u naar uw patroon toegaat, vindt dan het juiste gaatje (dit natuurlijk als u alles heeft voorgeprikt)  en steek de speld in het kantkloskussen. Steek de speld zover, dat speld stevig blijft staan, maar niet helemaal tot de kop. Het is goed idee om de speld enigszins schuin te zetten met zijn richting tegengesteld aan die van de ligging van de klosjes. Zo worden de draden naar beneden gedrukt als u de draden aantrekt. Aan de randen van het kant is het ook handig om de spelden enisgszins schuin van het kantwerk af in het kaantkloskussen neer te zetten. Zet de spelden niet te schuin neer. Op een gegeven moment heeft heel veel spelden bij elkaar staan, en dat moet overzichtelijk gebeuren.

U dient altijd de draden aan te trekken bij een speld. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Geef elk klosje een klein rukje naar beneden, tot het slappe deel van de draad is verdwenen. Maar soms kan het voorkomen dat er behoorlijk hard getrokken moet worden, aan de draden, om een nette slag te verkrijgen. Neem dan een paar klosje in de ene hand en het andere paar in de andere hand en trek ze voorzichtig van elkaar vandaan. Te hard trekken kan als gevolg hebben dat de speld los komt te zitten en dat geeft een waarboel, pas dus op! Moch u draden niet netjes aantrekken dan ziet u misschienn kleine lusjes in het uiteindeljke kant. Maar maakt u zich daar niet al te veel zorgen over, niemand ziet dat (mogelijk alleen iemand anders die kantklost!).Working lace

Laat de spelden in het werk zitten totdat u genoeg kant heeft gemaakt en het eerder gemaakte kant niet beschadigd kan worden als u trekt aan uw draden. Dit kan bijvoorbeeld na een paar centimeter. Op het eerste gezicht kan dat gelijk vanaf bovenaf aan.  Maar maakt u een onderzetter of de rand van een zakdoek, dan moet het begin en het einde nog aan elkaar worden gezet. Dit gaat veel gemakkelijker als u de spelden van het begin laat staan.  Zo blijven de draden op hun goede plaats liggen om  de twee einden aan elkaar vast te maken. Maar zet dan de spelden wel rechtop, zodat ze geen hinder vormen voor de spelden van de rest van het kantwerk. Maakt u zoiets dan maakt u eerst een zijde van een kantje tot de hoek, en dan draait u uw kantkloskussen en maakt de volgende zijde en zo verder.

Heeft u op een gegeven moment wat kant gemaakt, dan zult u zien dat er draad is verbruikt van de klosjes en dat de klosjes dichter bij het kan zijn komen te liggen. Dan kunt u wat meer draad van het klosje afwinden door het klosje vast te houden met een gespannen draad en al draaiende aan het klosje komt er draad vanaf (maar niet te veel!). Indien u voorzichtig bent dan raakt de  glijdende gedraaide lus niet los.

U zult zien dat in de kantpatronen bepaalde motieven zitten, sommige daarvan zal ik beschijven op deze website. Voor het starten van een dergelijk motief, zoals bijvoorbeeld een spin, zoek dan eerst uit welke klosje daarvoor nodig zijn en schuif de andere klosjes enigszins opzij. U zult motief voor motief moeten afwerken. Het kan ook voorkomen dat u maar de helft van een motief kunt maken en dat de draden om het helemaal af te maken van een ander gedeelte uit het kant afkomstig zijn. Het hangt er dus vanaf, waar de draden allemaal vandaan komen.

Indien u niet genoeg draad heeft op uw klosje, en echt helemaal zonder draad komt te zitten, dan kunt u een ander stuk draad op uw klosje winden en verder gaan. De knoop zal zichtbaar zijn in het uiteindelijke kant, maar de meeste mensen zullen het niet opmerken.

Maakt u een fout, dan heeft u de keus uit twee dingen. U kunt het werk helemaal uithalen, dus alle slagen in omgekeerde volgorde doen (ook de spelden eruit halen), de fout herstellen en weer verder gaan met kantklossen of u kunt de fout laten zitten en proberen om de klosjes in de goede volgorde te verkrijgen. Soms ziet u fouten in het anktieke kant!


Afhechten van het kant

Finish laceU zult door moeten gaan met het kantklossen, totdat er een logisch punt is om te eindigen. Een manier is om de omgekeerde manier te doen zoals bij de start is gebruikt. U kunt een Torchon grond maken om een rechte lijn te verkrijgen, en dan een lijn met de linnenslag en een draai.

De simpelste manier om een kant te beeindigen is om alle klosjes af te knippen, de spelden eruit te halen en dat is het! Immers als u kant koopt, heeft het ook een afgeknipte rand. Maar daar zal een deel van gaan rafelen en u heeft de nodige uren aan dat stukje besteed, daar moet dus een betere manier voor zijn. U kunt de klosjes afknippen, maar dan niet te kort afknippen dus een stuk draad laten hangen. Daarna kunt u de draden afknopen, of paren van draden, of grotere groepen van draden afknopen. Als u een hele regel van slagen heeft en deze moet afknopen, dan kan het handig zijn om deze af te knopen rond de spelden. Een standaard platte knoop zorgt ervoor dat de einden van de draden parallel liggen met het einde van het kant en de knopen zo goed als onzichtbaar maken. Groepjes van draden bij elkaar knopen en u kunt er een mooie franje van maken aan de onderkant van het kantwerk. Als u de rand van iets aan het maken bent, bijvoorbeeld van een zakdoek, dan wordt het uiteinde vastgemaakt aan het begin. Dan kunt u de einddraden vasknopen aan de startdraden. U moet dan wat draad van de klosjes afwikkelen en een naald gebruiken om te proberen de draad door het oogje van de begindraden te krijgen en dan ook weer afknopen.


Terug naar Index

© Jo Edkins 2002